Ceník výkonů

Výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou

 • Vstupní prohlídka do zaměstnání … 600,- Kč
 • Preventivní prohlídka do zaměstnání … 500,- Kč
 • Vyšetření na řidičský průkaz (nový) … 500,- Kč
 • Vyšetření na zbrojní průkaz (nový) … 500,- Kč
 • Vyšetření na svářečský průkaz (nový) … 500,- Kč
 • Prodloužení nebo rozšíření řidičského; zbrojního; svářečského průkazu a dobrovolní hasiči … 300,- Kč
 • Pojistka, posudek o bolestném … 300,- Kč
 • Návrh na lázeňskou péči … 300,- Kč
 • Žádost do ústavu sociální péče (DD, DPS) … 200,- Kč
 • Zdravotní potravinářský průkaz … 200,- Kč
 • Výpis ze zdravotní dokumentace … 300,- Kč
 • Přihláška na školu … 100,- Kč
 • Aplikace injekce … 150,- Kč
 • Odstranění stehů (sterilizace nástrojů) … 50,- Kč

Ceník je platný od 21.11.2022.